Hem

 

 

UFPO är en rikstäckande förening som är öppen för alla undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Föreningen startade i mars 2004.

 

Målsättningen är att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att

 

Program och anmälan till Växjö den 24 april 2017 finns under fliken UTBILDNINGSDAGAR

 

  • vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling.
  • stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.
  • verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård.
  • sprida information och kunskap om palliativ vård.
  • anordna utbildningsdagar.

Bilden är på tagen St. Christoffers Hospice i London. Varje blad i trädet är en namnskylt på personer som givit bidrag till verksamheten genom åren. Bladen byts numera ut efterhand som det tillkommer nya bidragsgivare. Från början fanns det bara ett blad. Detta är en symbol för att ju fler vi är som bidrar ju bättre kan vi verka. Med många medlemmar i UFPO kan vi göra skillnad! 

 

Foto BM Strömqvist

Sök UFPO's stipendie som delas ut en gång per år!

 

 

 

Sidansvarig: Marie Rosengren

Uppdaterad: 20170206